Lenka Dohnalová

PhDr. Lenka Dohnalová, PhD.

lenka@dohnalova.name, +420 603 584 218

Muzikoložka, publicistka, projektová manažerka, editorka, koordinátorka, řešitelka výzkumných projektů, tajemnice České hudební rady, manažerka a členka jury mezinárodní soutěže zvukové tvorby Musica nova, koučka.

Výzkum

Další výzkumné projekty (spoluautorství)

Publicistika

Recenze, rozhovory, články:

Pravidelně: OperaPlus, dále: Czech Music, Český rozhlas ad.

Propagační publikace, vybrané konferenční příspěvky

Články k EA hudbě (výběr)

Editorka a autorka hesel encyklopedie DIDEROT

V minulosti úzká autorská spolupráce s Českým rozhlasem, moderace pořadů, recenze Hudební rozhledy, Harmonie ad., scénáře.

Organizační činnost

Projektový management

Konference v rámci ČHR (výběr iniciace, organizace, vlastní příspěvky)

Projekty, iniciace a produkce v rámci koordinace:

Koučink

Školení Coucheville/Život jako hra a Couchvalley (2017-19), mediace (2019).

Kvalifikace

Muzikologie:

Další vzdělání

Link IDU https://www.idu.cz/cs/o-nas/veda-a-vyzkum/pracovnici-ve-vede-a-vyzkumu/lenka-dohnalova